Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Конкурси и търгове

2024 

12.07.2024 г. 

Заповед №1433 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

08.07.2024 г.

Заповед №1389 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед №1390 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землищата на с. Боснек и с. Лесковец

Заповед №1391 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

19.06.2024 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект № 2441

07.06.2024 г.

Заповед № 1187 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост и земеделска земя /нива/

06.06.2024 г.

Заповед №1172 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

29.05.2024 г.

Заповед № 1103 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

08.05.2024 г.

Заповед №946 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед №947 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

29.04.2024 г.

Заповед №909 за провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост

Заповед №910 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

25.03.2024 г.

Заповед №613 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед №614 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост и земеделски земи /ниви/

Заповед №617 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

12.03.2024 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

18.01.2024 г.

Заповед № 110 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Перник

Заповед № 111 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Селищен дол, общ. Перник

Заповед № 112 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землищата на с. Вискяр, с. Големо Бучино, с. Дивотино, с. Люлин, с. Ярджиловци, общ. Перник

09.01.2024 г.

Заповед № 55/09.01.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед №54/09.01.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

2023

22.12.2023 г.

04.12.2023 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане : маркиране, сортиментиране, проектиране на предстояща за изграждане горска ифраструктура и изготвяне на съпровождаща дейността документация за насаждения, предвидени за сеч през 2024 г. в горски територии, собственост на община Перник по реда на чл. 15÷ 24 от наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в обект № 2340- подотдели: 103-г, 51-б,г,т

22.11.2023 г.

Заповед №2359 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Заповед №2340 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект общинска собственост

27.09.2023 г.

Заповед № 1622 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед № 1581 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Ярджиловци

21.09.2023 г.

Заповед №1664 за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

19.09.2023 г.

Заповед № 1580 за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Ярджиловци

Заповед № 1579  за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Селищен дол

15.09.2023 г.

Заповед № 1578 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Селищен дол

14.09.2023 г.

Заповед № 1555 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Перник

12.09.2023 г.

Заповед №1554 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Перник

11.09.2023 г.

Заповед №1553 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Перник

07. 09.2023 г.

Заповед №1535 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землищата на с. Зидарци и с. Лесковец, общ.

04.09.2023 г. 

Заповед №1533 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землищата на с. Богданов дол, с. Вискяр, с. Големо Бучино

Заповед №1534 за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землищата на с. Дивотино и с. Люлин

17.08.2023 г.

Заповед №279 за обявяване на купувач на стояща дървесина на корен на корен в Обект № 2338, подотдели: 55-н,с,у,п,щ,а1

17.08.2023 г.

08.08.2023 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

07.08.2023 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/ и обекти общинска собственост

03.08.2023 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

01.08.2023 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 2337- подотдели- 55-в,д и обект № 2338 – подотдели-55-н,п,с,у,щ,а1

31.07.2023 г.

Заповед за избор на изпълнител на добив на дървесина, включващ: сеч, извоз, рампиране и измерване на временен склад, в обект № 2339

Протокол комисия класиране на участниците 2339

18.07.2023 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

12.07.2023 г. 

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

06.07.2023 г.

Заповед за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина в обект № 2339

Документация за обект № 2339

Проект на Договор

Приложения по дакументацията-ОГТ

30.06.2023 г.

Заповед прекратяване на търг 2337

Заповед прекратяване на търг 2338

22.06.2023 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

21.06.2023 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост и земеделски земи /ниви/

14.06.2023 г. 

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 65 от наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост в ОБЕКТ № 2337- подотдели- 55-в,д и ОБЕКТ № 2338 – подотдели-н,п,с,у,щ,а1

08.06.2023 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

12.05.2023 г.

Заповед  за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Кладница

17.03.2023 г.

Заповед № 462 за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

Заповед №463 за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

Заповед №464 за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

10.03.2023 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

07.03.2023 г. 

Протокол за класиране на оферти за участие в открит конкурс за възлагане маркиране, сортиментиране, и изготвяне на съпровождаща дейността документация в насаждения предвидени за сеч през 2023/24 год. в горски територии собственост на Община – Перник, стопанисвани от „Общински гори – Перник“ ЕООД

20.02.2023 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на маркиране, сортиментиране, проектиране за изграждане горска ифраструктура и изготвяне на съпровождаща дейността документация за насаждения, предвидени за сеч през 2023 в горски територии, собственост на община Перник

26.01.2023 г.
ЗАПОВЕД № 139 За провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост
ЗАПОВЕД № 136 За провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

09.01.2023 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

2022

21.12.2022 г. 

Заповед за отмяна на т.5 от заповед №2232/06.12.2022 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост

06.12.2022 г. 

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

01.12.2022 г. 

 • 16.11.2022 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 65 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в обект № 2234, подотдел: 54-ч,щ

 • 14.11.2022 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 09.11.2022 г.

Заповед класиране на изпълнител за обект №2233 землище Студена, подотдел- 54-е

Протокол 

Договор

Протокол комисия

 • 08.11.2022 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 20.10.2022 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №2233

 • 14.10.2022 г. 

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Перник

 • 13.10.2022 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Радуй, общ. Перник

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

 • 07.10.2022 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землищата на с. Мещица и с. Богданов дол, общ. Перник

 • 06.10.2022 г. 

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 03.10.2022 г. 

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Мещица, общ. Перник

 • 19.09.2022 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

 • 15.09.2022 г.
 • 13.09.2022 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 12.09.2022 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 08.09.2022 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане дейности в горски територии – добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове до краен потребител – обект №2232

Заповед

Таблица 1 -2232

Таблица 2- 2232

Проект на Договор

Приложения по дакументацията-ОГТ

 •  26.08.2022 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 19.08.2022 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане дейности в горски територии – добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове до краен потребител

 • 12.08.2022 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 05.08.2022 г.

Заповед прекратяване на обект 2231

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане дейности в горски територии – добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове до краен потребител

Заповед 2231-1

Приложения по дакументацията-ОГТ

Проект на Договор

 • 27.07.2022 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост

 • 12.07.2022 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 07.07.2022 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 28.06.2022 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 65 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в обект № 2230, подотдели: 104-з,и,к ; 106-а

Протокол класиране – 2230 –14.07.2022 г.

Заповед класиране 2230 –14.07.2022 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 65 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в обект №2231, подотдел 104-г

Заповед прекрат. обект 2231-14.07.2022 г.

Протокол класиране – 2231 –14.07.2022 г.

 • 24.06.2022 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост

 • 25.05.2022 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 29.04.2022  г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 06.04.2022 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 21.03.2022 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

Заповед №526, публикувана на 01.04.2022 г. – неразделна част от заповед №414, публикувана на 21.03.2022 г.

 • 18.02.2022 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 16.02.2022 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 02.02.2022 г 

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

2021

 • 16.12.2021 г 

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 15.12.2021 г.  

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 14.12.2021 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Договор за обект 2129

Заповед за класиране – обект 2129

Протокол комисия

Протокол

 • 17.11.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

 • 12.11.2021 г.

Заповед за търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 22.10.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 08.10.2021 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане маркиране, сортиментиране, проектиране на предстояща за изграждане горска ифраструктура и изготвяне на съпровождаща дейността документация за насаждения, предвидени за сеч през 2022 в горски територии, собственост на Община Перник

 • 30.09.2021 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед за изменение и допълнение

Протокол комисия класиране на участниците 2127

Заповед класиране обект 2127

 • 24.09.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 16.09.2021 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 30.08.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

 • 10.08.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/, частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Мещица

 • 9.08.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 22.07.2021 г.

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане добив на дървесина по реда на чл. 15÷ 24 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 • 01.07.2021 г. 

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 25.06.2021 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 03.06.2021 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 •  03.06.2021 г.
 • 31.05.2021 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 27.05.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

 • 17.05.2021 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

 • 23.04.2021 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

 • 19.04.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 16.04.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 17.03.2021 г.

Заповед за провеждане търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.

 • 24.02.2021 г. 

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 23.02.2021 г. 

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 19.01.2021 г. 

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 13.01.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 •  08.01.2021 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

2020

 •  31.12.2020 г.

Заповед за класиране на купувач на стояща дървесина на корен в Обект № 2024

 • 23.12.2020 г.

Договор за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2023

Протокол от заседание на комисия за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2023

 • 16.12.2020 г.

Заповед № 1768 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 10.12.2020 г. 

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 65 от наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в обект № 2024

 • 08.12.2020 г.

Заповед за прекратяване на процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен за обект 2024, включващ подотдел- 103-б в землището на гр.Перник,обявена със заповед № 145/19.11.2020 г.

 • 19.11.2020 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 65 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в обекти №2023 и №2024

 • 10.11.2020 г.

Заповед №1578 за провеждане на търг с явно наддаване на отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 04.11.2020 г.

Заповед №1545 за провеждане на търг с явно наддаване на отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 30.10.2020 г.
 • 28.10.2020 

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

 • 14.10.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

 • 09.10.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

 • 25.09. 2020 г.

Заповед за отмяна на Т.1 и Т.2 от Заповед №1268/14.09.2020 г.

 • 24.09.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общиска собственост

 • 23.09.2020 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост

 • 14.09.2020 г.

Заповед за провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – автомобили

Заповед-за-провеждане-на-търг-с-явно-наддаване-за-продажба-на-недвижими-имоти-–-частна-общинска-собственост

 • 17.08.2020 г.

ЗАПОВЕД № 1140 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 23 и гл. 9 от Наредба № 8 за общинското имущество на територията на Община Перник и решения с № 202/ 02.07.2020 г. и № 208/ 02.07.2020 г., на Общински съвет – Перник

 • 09.07.2020 г.

Препис от протокол № 4 за резултатите от провеждането на конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел по служебно правоотношение в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ при община Перник

 • 06.07.2020 г.

Препис-извлечение от протокол № 3 от 06.07.2020 г. на Конкурсна комисия определена със Заповед № 826/12.06.2020 г. на Кмета на Община Перник за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ при Община Перник

 • 03.07.2020 г.
 
 • 02.07.2020 г.

Система за определяне на резултатите от Комисия за реда за провеждане на конкурсна процедура за държавен служител за заемане на незаета длъжност „главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ в Община Перник

 • 19.06.2020 г.

Заповед № 863 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед № 821 от 12.06.2020 за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Препис-извлечение от Протокол № 1 от 17.06.2020 г. на Конкурсна комисия определена със Заповед № 826/12.06.2020 г. на Кмета на Община Перник за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“

 • 09.03.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

 • 28.02.2020 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед класиране обект 2021

Заповед класиране обект 2022

Протокол комисия класиране

Договор обект 2021

Договор обект 2022

 • 24.02.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

 • 20.02.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост:

 

Конкурси и търгове - Архив