Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен