Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Екология

Система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух в реално време http://eea.government.bg/kav/

Ежедневен  бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната http://eea.government.bg/airq/bulletin.js

Данни за качеството на въздуха 01-31.10.2021

Данни въздух юли NO2

Данни въздух юли SO2 

Данни въздух юли ФПЧ 10

 

Данни за качеството на въздуха 01-31.08.2021

Данни въздух юли NO2

Данни въздух юли SO2 

Данни въздух юли ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.07.2021

Данни въздух юли NO2

Данни въздух юли SO2 

Данни въздух юли ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-30.06.2021

Данни въздух юни NO2

Данни въздух юни SO2 

Данни въздух юни ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.05.2021

Данни въздух май NO2

Данни въздух май SO2 

Данни въздух май ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-30.04.2021

Данни въздух април NO2

Данни въздух април SO2 

Данни въздух април ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.03.2021

Данни въздух март NO2

Данни въздух март SO2 

Данни въздух март ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-28.02.2021

Данни въздух февруари NO2

Данни въздух февруари SO2 

Данни въздух февруари ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.01.2021

Данни въздух януари NO2

Данни въздух януари SO2 

Данни въздух януари ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.12.2020

Данни въздух декември NO2

Данни въздух декември SO2

Данни въздух декември ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-30.11.2020

Данни въздух ноември NO2

Данни въздух ноември SO2

Данни въздух ноември ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.10.2020

Данни въздух октомври NO2

Данни въздух октомври SO2

Данни въздух октомври ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-30.09.2020

Данни въздух септември NO2

Данни въздух септември SO2

Данни въздух септември ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.08.2020

Данни въздух август NO2

Данни въздух август SO2

Данни въздух август ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.07.2020

Данни-въздух-юли-NO2

Данни-въздух-юли-SO2

Данни-въздух-юли-ФПЧ-10

 Данни за качеството на въздуха 01-30.06.2020

Данни-въздух-ЮНИ-SO2

Данни-въздух-ЮНИ-NO2

Данни-въздух-ЮНИ-ФПЧ-10

Данни за качеството на въздуха 01-31.05.2020

Данни-въздух-май-NO2

Данни-въздух-май – SO2

Данни-въздух-май-ФПЧ-10

Данни за качеството на въздуха 01-30.04.2020

Данни-въздух-април-SO2

Данни-въздух-април-NO2

Данни-въздух-април-ФПЧ-10

Данни за качеството на въздуха 01-31.03.2020

Данни-въздух-МАРТ-20г.-SO2

Данни-въздух-март-20-г.-NO2

Данни-въздух-март-20г.-ФПЧ-10

Данни за качеството на въздуха 01-24.02.2020

Данни-въздух-01-24.02-NO2

Данни-въздух-01-24.02.-SO2

Данни-въздух-01-24.02.-ФПЧ-10

Данни за качеството на въздуха за м. Януари 2020 г.

Данни-въздух-януари-NO2

Данни-въздух-януари-SO2

Данни-въздух-януари-ФПЧ-10

Данни за качеството на въздуха 16-26.01.2020 г.

Данни-въздух-16-26.2020.-NO2

Данни-въздух-16-26.2020-SO2

Данни-въздух-16-26.2020-ФПЧ-10

 Данни за атмосферния въздух 01-15.01.2020 г.

Данни-въздух-01-15.01.2020-ФПЧ-10

Данни-въздух-01-15.01.2020.-NO2

Данни-въздух-01-15.01.2020-SO2

Заповед № 2165 от 26.10.2023 г.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Перник

Протокол от състоялото се на 03.11.2021г. в Община Перник, общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Перник“

Отчет за изпълнение на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник за 2018 г.

Отчет за изпълнение на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник за 2019 г.

Програма за опазване на околната среда 2017- 2020 г.

Програма за управление на отпадъците до 2020 г.

Програма за качеството на атмосферния  въздух на Община Перник

Програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017 -2021 г.

Оперативен план за действие за памаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 И ФПЧ2.5 в атмосферния въздух на община Перник

Отчет на програма за качеството на атмосферния въздух

Актуализация на програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на фини прахови частици (ФПЧ10) и (ФПЧ2.5), SO2, ПАВ в атмосферния въздух на община Перник

Решение № 1146 от 23.02.2023 г. на ОС Програма КАВ 2022-2028 г.

Програма КАВ-Перник 2022-2028г. 

Програма за опазване на околната среда на община Перник за периода 2021-2028 г.

Решение на Общ. съвет № 816 от 07.04.2022 г.

ПООС_Перник 2021 – 2028 г.

Приложение 1_Програма за почви Перник

Приложение 2 _Раздел лечебни растения Перник

Програма за управление на отпадъците на община Перник 2021 – 2028 г.

Програма за управление на отпадъците  2021 – 2028 г.

Приложение 1 ОПУО

Приложение 2 ОПУО 

Публичен регистър на площадките за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=6

Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=22

Публичен регистър на Търговците и Брокерите на отпадъци

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=SearchNomenclature

Регистър – разрешителни

Регистър – третиране на отпадъци