Екология

Система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух в реално време http://eea.government.bg/kav/

Ежедневен  бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната http://eea.government.bg/airq/bulletin.js

Данни за качеството на въздуха 01-31.10.2021

Данни въздух юли NO2

Данни въздух юли SO2 

Данни въздух юли ФПЧ 10

 

Данни за качеството на въздуха 01-31.08.2021

Данни въздух юли NO2

Данни въздух юли SO2 

Данни въздух юли ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.07.2021

Данни въздух юли NO2

Данни въздух юли SO2 

Данни въздух юли ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-30.06.2021

Данни въздух юни NO2

Данни въздух юни SO2 

Данни въздух юни ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.05.2021

Данни въздух май NO2

Данни въздух май SO2 

Данни въздух май ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-30.04.2021

Данни въздух април NO2

Данни въздух април SO2 

Данни въздух април ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.03.2021

Данни въздух март NO2

Данни въздух март SO2 

Данни въздух март ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-28.02.2021

Данни въздух февруари NO2

Данни въздух февруари SO2 

Данни въздух февруари ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.01.2021

Данни въздух януари NO2

Данни въздух януари SO2 

Данни въздух януари ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.12.2020

Данни въздух декември NO2

Данни въздух декември SO2

Данни въздух декември ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-30.11.2020

Данни въздух ноември NO2

Данни въздух ноември SO2

Данни въздух ноември ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.10.2020

Данни въздух октомври NO2

Данни въздух октомври SO2

Данни въздух октомври ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-30.09.2020

Данни въздух септември NO2

Данни въздух септември SO2

Данни въздух септември ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.08.2020

Данни въздух август NO2

Данни въздух август SO2

Данни въздух август ФПЧ 10

Данни за качеството на въздуха 01-31.07.2020

Данни-въздух-юли-NO2

Данни-въздух-юли-SO2

Данни-въздух-юли-ФПЧ-10

 Данни за качеството на въздуха 01-30.06.2020

Данни-въздух-ЮНИ-SO2

Данни-въздух-ЮНИ-NO2

Данни-въздух-ЮНИ-ФПЧ-10

Данни за качеството на въздуха 01-31.05.2020

Данни-въздух-май-NO2

Данни-въздух-май – SO2

Данни-въздух-май-ФПЧ-10

Данни за качеството на въздуха 01-30.04.2020

Данни-въздух-април-SO2

Данни-въздух-април-NO2

Данни-въздух-април-ФПЧ-10

Данни за качеството на въздуха 01-31.03.2020

Данни-въздух-МАРТ-20г.-SO2

Данни-въздух-март-20-г.-NO2

Данни-въздух-март-20г.-ФПЧ-10

Данни за качеството на въздуха 01-24.02.2020

Данни-въздух-01-24.02-NO2

Данни-въздух-01-24.02.-SO2

Данни-въздух-01-24.02.-ФПЧ-10

Данни за качеството на въздуха за м. Януари 2020 г.

Данни-въздух-януари-NO2

Данни-въздух-януари-SO2

Данни-въздух-януари-ФПЧ-10

Данни за качеството на въздуха 16-26.01.2020 г.

Данни-въздух-16-26.2020.-NO2

Данни-въздух-16-26.2020-SO2

Данни-въздух-16-26.2020-ФПЧ-10

 Данни за атмосферния въздух 01-15.01.2020 г.

Данни-въздух-01-15.01.2020-ФПЧ-10

Данни-въздух-01-15.01.2020.-NO2

Данни-въздух-01-15.01.2020-SO2

Публичен регистър на площадките за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=6

Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=22

Публичен регистър на Търговците и Брокерите на отпадъци

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=SearchNomenclature

Регистър – разрешителни

Регистър – третиране на отпадъци