Заповед №2273/07.12.2022 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес