Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на община Перник и ПУП-ПР и ПЗ на част от поземлени имоти с идентификатори 70038.23.1005 и 70038.23.47 и поземлен имот с идентификатор 70038.23.81 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Студена