Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на УПИ ХІ „За производствени дейности“, УПИ ХІІ „За производствени дейности“ и УПИ ХХVІІІ-502.2054 „За производствени дейности“,  в квартал 471 и УПИ І „За производствени дейности“ в квартал 472 и прилежащите улици по регулационният план на гр. Перник, кв.”Кристал”