Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ с идентификатор 55871.509.2035 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник, попадащ в квартали 146 и 149 по регулационният план на гр. Перник, кв.  „Васил Левски“