Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ с идентификатори 63152.5.70, 63152.5.71, 63152.5.72 и 63152.5.73 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Рударци