Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ и ПЗ на ПИ с идентификатор 55871.601.4 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Перник, местност “Гайдарица”, попадащ в квартал 29 по регулационният план, кв. Стара чешма