Обявление за конкурс за длъжността – началник на отдел, отдел „Подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет“