Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

ПРОТОКОЛ № 1 от 25.04.2023 г. в изпълнение на Решение № 1105 по Протокол № 18, т.37 от 15.12.2022 г. на Общински съвет Перник и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, Комисията, назначена със Заповед № 545/30.03.2023 г. на Кмета на Община Перник