Инвестиционно предложение за „Рециклиране на стъкло /трошки/ и стъклена вата, чрез смилане, в налична инсталация, находяща се в обособена част на производствена площадка в УПИ V – 1559 по плана на град Батановци, община Перник“ с възложител „БАУ ЦЕНТЪР“ ЕООД