Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за избор на управител на “Жилфонд” ЕООД