Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Отворена е процедурата за кандидатстване „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -Етап I“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост