Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Покана за откриване на обект и заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“