Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Съобщение за започнато администратвно производство по издаване на заповед за установяване на владение на безстопанствен недвижим имот на територията на община Перник, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55871.514.110.1.44