Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Съобщение за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 23251.14.73 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Драгичево