Обявление на инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити от находище „ПЕРИ – 2“ – участъци „Запад“ и „Изток“, разположено в землището на с. Студена, община Перник, област Перник“ с възложител „ЩРАБАГ“ ЕАД