Обявява конкурс за възлагане на управлението на „ЖИЛФОНД“ ЕООД с едноличен собственик на капитала – Община Перник