Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Съобщение за прием на ценови оферти за предоставяне на услуги по трудова медицина за тридесет и трима служители във връзка с изпълнение на административен договор №BG05M9OP001-2.090-0021-С02 “Дългосрочна грижа за възрастните хора в Община Перник”