Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за провеждане на информационен ден по Проект „Топъл обяд в Община Перник“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс