Заповед №1558/15.09.2022 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес