Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Информация по проект № BG05SFOP001-2.025-0147 с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите по изпълнение и мониторинг на Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД)”