Обявление във връзка с удължаване на срока на процедура за подбор на персонал по проект „Изграждане и функциониране на център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в община Перник“