Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрено техническо задание и разрешено изработване на проект за ПУП-ПП за трасе и сервитут на водоснабдяване от кръстовището на улица с о.т.152-о.т.153-о.т.154 и о.т.9153 по регулационния план на с. Драгичево