Провеждане на официална церемония по откриване на проект BGLD-BGLD3.002.-0010 “Интегрирани мерки за подобрено включване на хора, живеещи в маргинализирани общности“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.