Обявление за процедура за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на „Дезинфекция“ ЕООД