Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за изработен проект на ПУП-ПЗ за обект: Базова станция №PER08.А000-BOSNEK в поземлен имот с проектен идентификатор 05760.114.1008, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 05760.114.266 по КККР на с. Боснек