Община Перник удължава процедура за подбор на персонал по проект «Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания»