ОБЯВЛЕНИЕ относно: Приемане на Общинска стратегия за младежта (2022-2030 г.)