ОБЩИНА ПЕРНИК ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ