РЕШЕНИЕ № 565 от 15.06.2017 г. Община Перник, Област Перник на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Перник