ОБЩИНА ПЕРНИК ОБЯВЯВА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ