Решение на Общински съвет Перник за утвърждаване на класирането от проведен конкурс и избор на контрольор на общинското публично предприятие „Диагностично-консултативен център 1-Перник“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала – Община Перник, което е лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ