Решение на Общински съвет Перник за утвърждаване на класирането от проведен конкурс и избор на управител на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД, гр. Перник