Решение на Общински съвет Перник утвърждаване на класирането от проведен конкурс и избор на съвет на директорите на общинското публично предприятие «Индустриална и логистична зона – Перник» ЕАД, с едноличен собственик на капитала- Община Перник, със седалище и адрес на управление в гр. Перник, пл. «Св. Иван Рилски» № 1А и с ЕИК-205383946