Обявление на решение на Общински съвет – Перник №705/30.11.2021 г.