Изменение на операция BGFMOP001-5.001 “3.1 – Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19”