Инвестиционно предложение за обект: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА КЪМ ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „ПЕРНИК“ и ПЪТНА ВРЪЗКА С ПЪТ I-6 ПРИ КМ 82+790”