Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление във връзка с одобрено техническо задание за изработване на проект на ПУП-ПЗ проектен идентификатор 37174.39.383, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 37174.39.49 по КККР на с. Кладница