Класиране на кандидатите за управител на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация” ЕООД, гр. Перник