Класиране на кандидатите за управител на “Жилфонд” ЕООД, гр. Перник