Класиране на кандидатите за членове на Съвета на директорите на „Индустриална и логистична зона – Перник“ ЕАД, гр. Перник