Класиране на кандидатите за контрольор на “Диагностично – консултативен център 1 – Перник” ЕООД, гр. Перник