Обявявление за конкурс за избор на Контрольор на „Диагностично-консултативен център 1 – ПЕРНИК“