Обява за конкурс за възлагане на управлението на „ЖИЛФОНД“ ЕООД