Обява за решение на обс за разрешаване изработване Решение № 569 от 29.07.2021 КОСМАТА МОГИЛА