Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за одобрен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на улица с осови точки /ОТ/ 153-ОТ 154 между квартали 111 а и 119 по регулационния план на с. Рударци