Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Обявление за обществено обсъждане на предложение за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ)