Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение за “Тампониране, техническа рекултивация и биологическа рекултивация на сгуроотвал “7-ми септември” от кота 788,50 м. до 789,50 м. с обща площ 790,00 дка разделено на девет етапа на изпълнение с площи 38,00 дка, 56,90 дка, 82,80 дка, 45,50 дка, 50,60 дка, 41,50 дка, 75,60 дка, 68,60 дка и етапни диги – 330 дка, находящ се в местност Кудин дол по плана на гр. Перник”, с възложител “Топлофикация Перник” АД.